Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
ANBI ANBI
 
   
Hervormde gemeente te Aarlanderveen
 
 
RSIN/Fiscaal nummer: Kerkvoogdij       003583703
RSIN/Fiscaal nummer: Diaconie            824117475
 
Website adres:                                    www.hervormdaarlanderveen.nl  
E-mail:                                                 
Adres:                                                Kuiperserf  4         
Postcode:                                          2445 AZ  
Plaats:                                               Aarlanderveen
 

College van Kerkrentmeesters
Baten en Lasten voor ANBI-publicatie

     
     
Baten  
Rekening
2017
Begroting  
2019
Opbrengsten uit bezittingen   € 42881 € 43200
Bijdragen gemeenteleden   € 44874 € 42950
Subsidies en overige bijdragen van derden      
    € 87755 € 86150
Lasten      
Bestedingen Patoraat(predikant en kerkelijkwerker)      
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk   € 31529 € 35310
Bijdragen andere organen binnen de kerk   € 8059 € 8903
Lasten kerkelijke gebouwen ( inclusief afschrijving)      
Salarissen koster,organist e.d      
Lasten beheer administratie,  bankkosten en rente   € 952 € 952
Lasten eigendommen en inventarissen   € 20910 € 24050
Totaal lasten   € 61450 € 69215
  € 26.305 € 16.935
         
Totaal  resultaat ( baten - lasten

 
 
 

College van de Diaconie
Baten en Lasten voor ANBI-publicatie

 begroting rekening rekening
  2018 2017 2016
baten      
 Opbrengsten uit bezittingen  € 2.290  € 1.971  € 2.364
 Bijdragen gemeenteleden  € 9.650  € 9.545  € 7.776
       
Totaal baten  € 11.940  € 11.516  € 10.140
       
lasten      
 Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)  € 8.000  € 8.917  € 6.822
 Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)  €                -  €                -  €                -
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  € 1.060  € 1.155  € 1.067
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  € 460  € 480  € 465
 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen  € 130  € 131  € 125
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €                -  €                -  €                -
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  € 795  € 641  € 737
       
Totaal lasten  € 10.445  € 11.324  € 9.216
       
Resultaat (baten - lasten)  € 1.495  € 192  € 924
       
       
  

 
      
 
terug
 
 
 
 

Ochtenddienst
datum en tijdstip 26-05-2019 om 09.30 uur
meer details

Avonddienst
datum en tijdstip 26-05-2019 om 19.00 uur
meer details

Ochtenddienst Hemelvaartsdag
datum en tijdstip 30-05-2019 om 09.30 uur
meer details

Ochtenddienst Slotdienst G K
datum en tijdstip 02-06-2019 om 09.30 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.