Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
ANBI ANBI
 
   
Hervormde gemeente te Aarlanderveen
 
 
RSIN/Fiscaal nummer: Kerkvoogdij       003583703
RSIN/Fiscaal nummer: Diaconie            824117475
 
Website adres:                                    www.hervormdaarlanderveen.nl  
E-mail:                                               stibbenieuwkoop@ziggo.nl  
Adres:                                                Stibbe 27  
Postcode:                                           2421 MR  
Plaats:                                                Nieuwkoop
 
 
Hervormde Gemeente te Aarlanderveen  College Kerkrentmeesters
Baten en Lasten voor ANBI-publicatie
   
  Begroting 2021 Begroting 2020 Rekening 2019 Rekening 2018 Rekening 2017    
   
Baten              
Opbrengst uit bezittingen 42.300 40.500 47.178 42.225 42.889    
Bijdrage Gemeenteleden 37.450 40.200 44.487 43.902 45.434    
Opbrengsten uit subsidies en bijdrage ----- ----- ----- ----- -----    
Totaal baten 79.750 80.700 91.665 86.127 88.322    
Lasten              
Bestedingen Pastoraat(predikant en Kerkelijkwerkers) 36.000 35.500 35.871 31.426 31.529    
Besteding Kerkdiensten Catechese Gemeentewerk 3.000 3.000 4.540 5.013 2.477    
Bijdrage andere organen binnen de Kerk 3.050 4.050 3.911 3.842 3.369    
LastenKerkelijke gebouwen( inclusief  afschrijving) 9.457 11.500 5.375 8.593 16.811    
Salarissen( Koster, Organist e.d) 4.350 3.850 4.256 3.525 4.088    
Lasten beheer en administratie, Bankkosten en Rente 8.256 1.470 1.676 1.407 1.306    
Lasten overige eigendommen en inventarissen 16.300 11.300 7.284 8.872 6.510    
Totaal Lasten 80.413 70.670 62.913 62.679 66.090    
               
Resultaten Baten en Lasten -663 10.030 28.752 23.448 22.232    
                   
                   
College van de Diaconie
Baten en Lasten voor ANBI-publicatie
   
Baten Begroting 2021 Begroting 2020 Rekening 2019 Rekening 2018 Rekening 2017    
     
Opbrengsten uit bezittingen 1.450 1.451 1.719 1.533 1.971    
Bijdragen gemeenteleden 7.700 8.150 10.742 8.477 9.545    
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen              
Totaal baten 9.150 9.601 12.461 10.010 11.516    
Lasten              
Bestedingen diaconaal pastoraal (predikant, kerkelijkwerkers)              
Besteding kerkdiensten,catechese en gemeentewerk 6.420 7.650 9.205 7.141 8.917    
Bijdragen andere organen binnen de kerk 470 470 465 469 480    
 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen         1.155    
Salarissen (koster, organist e.d.)              
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 1.900 610 1.963 476 641    
Lasten overige eigendommen en inventarissen 130 130 138 137 131    
   
Totaal lasten 8.920 8.860 11.771 8.223 11.324    
Resultaten Baten en Lasten 230 691 690 1.787                  192    
   
               
           
     
       
       
 
       
     
  

 
      
 
terug
 
 
 
 

ochtenddienst
datum en tijdstip 17-01-2021 om 10:00
Voorbereiding Heilig Avondmaal
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 17-01-2021 om 19:00
meer details

ochtenddienst
datum en tijdstip 24-01-2021 om 10:00
Viering Heilig Avondmaal
meer details

avonddienst
datum en tijdstip 24-01-2021 om 19:00
Dankzegging Heilig Avondmaal
meer details

 
Nieuws
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.