Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
zo 4 okt 2020  om 19.00 uur
Voorganger: Ds.J.Maasland Scheveningen
Avonddienst

Aarlanderveen, zondag 4 oktober a.D. 2020
avonddienst; dankzegging Heilig Avondmaal
Israëlzondag


Intochtslied: Psalm 87: 1 en 2
1          Op Sions berg sticht God zijn heilge stede.
2          Rahab en Babel zullen u behoren.

Stil Gebed

Bemoediging en Groet

Lied: OT 202
1          Liefde was het, onuitputt’lijk,
2          Rijd als Heerser door de velden,

Gebed om de opening van het Woord

Eerste Schriftlezing: Psalm 87 (NBG)
Tweede Schriftlezing: Efeze 2,11–22

Lied: Psalm 98: 3 en 4
3          Laat heel de aard’ een loflied wezen,
4          Laat alle zeeën, alle landen

Verkondiging

Lied: Psalm 87: 3 en 4
3          God zal hen zelf bevestigen en schragen
4          Zij zullen saam, de groten met de kleinen,

Geloofsbelijdenis

Lied: Op Toonhoogte 327
            Machtig God, sterke Rots,

Dankgebed en voorbeden

Inzameling der gaven

Lied: Gezang 297
1          Toch overwint eens de genade,
2          O welk een vreugde zal het wezen,

Wegzending en zegen

 

terug
 
 
 

Ochtenddienst
datum en tijdstip 25-10-2020 om 10.00 uur
meer details

Avonddienst
datum en tijdstip 25-10-2020 om 19.00 uur
meer details

Ochtenddienst Jeugddienst H K
datum en tijdstip 01-11-2020 om 10.00 uur
meer details

Avonddienst
datum en tijdstip 01-11-2020 om 19.00 uur
meer details

 
Nieuws
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.