Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
zo 9 aug 2020  om 09.30 uur
Voorganger: Mevr. J. van der Vis (Aarlanderveen)
Ochtenddienst

Liturgie kerkdienst zondag 9 augustus 2020 in de Hervormde gemeente van Aarlanderveen.
Aanvang: 9.30 uur
Gezongen wordt uit het Liedboek voor de kerken en uit Op Toonhoogte (2015)


Aanvangslied: OTH 292    U die mij geschapen hebt - orgelspel

Stil gebed

Votum en groet

Lied: Gezang 102 vers 1, 3 en 4  God heeft vanouds gesproken

Oproep voor het leven

Antwoord: Psalm 105 vers 1, 4 en 18  Looft God den Heer, en laat ons blijde

Gebed om de opening v.h. Woord en om de verlichting met de Heilige Geest

Ter inleiding op de Schriftlezing luisteren we naar:

OTH 225 vers 1, 3,4,6  Door de wereld gaat een woord
Link:
https://youtu.be/yaLd_iGAYJo

Schriftlezing  Genesis 35:1-21 (Vert. NBG 1951)
                                                                                     
Muziekale inbreng Dhr. J. De Pater

Preek:  Op reis met Jakob  

Lied: OTH 199  Jezus alleen
Link:
https://youtu.be/h7isDyI98DQ

Mededelingen en collecte aankondiging

Dankzegging en voorbeden

Slotlied: Gezang 225 vers 1,2  en 5 Zingt voor de Heer een nieuw gezang!

Zegenbede

Gezongen “Amen”: Gezang 456 vers 3 Amen, amen, amen, dat wij niet… 


 

terug
 
 
 

Ochtenddienst Voorbereiding Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 27-09-2020 om 10.00 uur
meer details

Avonddienst
datum en tijdstip 27-09-2020 om 19.00 uur
meer details

Ochtenddienst Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 04-10-2020 om 10.00 uur
meer details

Avonddienst Dankzegging Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 04-10-2020 om 19.00 uur
meer details

 
Nieuws
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.