Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
Kerkblad Kerkblad


 Hervormde gemeente te  Aarlanderveen

Vakantiediensten

Vanaf zondag 14 juli starten de vakantiediensten weer en zullen we 8 weken lang bij elkaar te gast zijn.
Alle avonddiensten worden in de Hervormde kerk gehouden en beginnen om 19.00 uur.Gerelateerde afbeelding

Zondag 07 juli 2019
09.30 uur: Dhr. E.J. Bergman, Katwijk.
19.00 uur: Dhr. F. Verkade.
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie.
Kerkauto: Fam. T. van Leeuwen (0172-574876).Zondag 14 juli 2019 (Geref. kerk)
(1e Vakantiediensten).
09.30 uur: Ds M.J.T. Burema, Alphen aan den Rijn.
Collecten: Kerk en ZWO (uitgang).
19.00 uur: Ds D. Siebelink, Reeuwijk (Herv. kerk).
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie.
Kerkauto: Cees en Anita van der Vis (0172-572977).

Zondag 21 juli 2019
(2e Vakantiediensten).
09.30 uur: Ds J. Ouwendijk, Alphen aan den Rijn.
19.00 uur: Dhr. F. Verkade.
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie.
Kerkauto: Fam. A. Angenent (0172-573918).Zondag 28 juli 2019 (Geref. kerk)
(3e Vakantiediensten).
09.30 uur: Mw. J. Pennewaard-Duiveman, Alphen aan den Rijn.
Collecten: Kerk en ZWO (uitgang).
19.00 uur: Ds R.H.M. de Jonge, Leiden (Herv. kerk).
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie.
Kerkauto: Fam. F. van Dolder (0172-573727).


OppasTijdens de vakantiediensten en op zondag 7 juli is er geen oppas.
Wanneer de oppas weer begint kunt u t.z.t. lezen in dit kerkblad.
Voor informatie is de contactpersoon
Laura van der Vis (0172-579671) b.g.g. Rudy van Vliet (06-15105327).

Een bericht van de zondagsschoolZondag 7 juli a.s. is de laatste keer zondagsschool van het seizoen 2018/2019.
Omdat dit altijd een speciale zondagsschool is, komen de kinderen direct naar
De Jeugdhaven en gaan ze dus niet eerst mee naar de kerk.
Wel komen we zoals gebruikelijk tijdens de collecte naar de kerk.
We nemen deze zondag afscheid van Helene, die gaat stoppen als leiding, van Jasmijn,
die een jaar lang ons geholpen heeft in het kader van haar maatschappelijke stage en ook van Fenna,
die na de zomervakantie naar de brugklas gaat.
Maar gelukkig zullen we hen in het dorp en in de kerk vast nog regelmatig tegenkomen.
Na de zomervakantie gaan we weer door met de zondagsschool, maar we gaan eerst een aantal weken vakantie houden.
Zodra we weer gaan starten zal dit in het kerkblad vermeld worden.
Wij wensen iedereen een hele fijne zomervakantie.
Met vriendelijke groet, de leiding van de Zondagsschool Aarlanderveen.

Kerkenraad
Op dinsdag 9 juli vergadert de kerkenraad in de consistorie. Aanvang: 20.00 uur.
Als u iets heeft, wat belangrijk is voor de gemeente,
kunt u het melden bij de kerkenraad.

Collectebonnen
Woensdag 10 juli zijn er weer collectebonnen verkrijgbaar (20.00-20.30 uur) in de consistorie.
Met vriendelijke groet, het College van kerkrentmeesters.

Koffiedrinken (Geref. kerk)Op zondag 14 juli is er na de dienst gelegenheid om met elkaar koffie of thee te drinken in de zaal achter de kerk.
Iedereen is van harte uitgenodigd.
De kerkenraad.

Verjaardagen


Afbeeldingsresultaat voor Verjaardag pkn

06 juli; Mevr. A. de Vries-Vochteloo, Dorpsstraat 74/06 juli; Mevr. D. van Zijll-Zuidam, Kerkvaartsweg 26/13 juli;
Mevr. H.C. Angenent-van Elderen, Nieuwkoopseweg 7/17 juli; Dhr. F. Verkade, Galjootstraat 146, 1086 VE Amsterdam
/20 juli; Mevr. M.D.A. van Leeuwen – Koeleman, Maarten Bogaardhof 22/24 juli; Dhr. P.A. Rodenburg, Hogedijk 10.
We wensen u met de woorden van Gezang 90,
De zon die staat te stralen, o Jezus, dat zijt Gij. Ik dank U duizendmalen, wat zijt Gij goed voor mij!’,
een fijne dag toe en een gezegend nieuw levensjaar.

Meeleven

Gerelateerde afbeelding

Twee gemeenteleden blijven onze zorg en aandacht vragen.
Eind vorige week onderging Wim Hofman de ingrijpende operatie aan de slokdarm.
Er was al geruime tijd naar uitgezien.
Het was een opluchting dat na laatste onderzoeken niets een operatie leek te verhinderen.
Integendeel de artsen waren nadien tevreden.
Het zal voor Wim nog wel een lange weg zijn maar hij heeft moed dat de HERE God hem daarbij wil zegenen.
Hij zal zijn Herder wezen. Dan ontbreekt het aan niets, zingt David ons voor
. We denken evenzo aan Wil de kinderen en allen rondom heen.
Veel sterkte gewenst.
Helaas was het voor Piet de Jong niet mogelijk om langer bij zijn Adrie thuis te blijven.
Eerst leken de zorgen meer van lichamelijke aard. Daarom werd hij opnieuw in het ziekenhuis opgenomen.
Vandaar is hij vervolgens verplaatst naar GGZ Rivierduinen in Voorhout.
Het is allemaal heel onwerkelijk voor hemzelf en niet minder voor Adrie.
Er is hoop dat hij deze zorgen kan overwinnen. We bidden dat hij ook daar Gods omzien en kracht mag opmerken.
Wellicht is het goed om hem ook uw betrokkenheid te doen bemerken.
Een kunt een kaartje of wat ook zenden aan
P. de Jong, p/a GGZ Rivierduinen, Componistenlaan 248, 2215 ST Voorhout.

In memoriam Jan Kool

Afbeeldingsresultaat voor polder aarlanderveen


Op vrijdag 21 juni waren we met de familie en vrienden van Jan Kool bijeen in ons kerkgebouw.
Zoals gemeld was hij de voorgaande zondag op ruim 86-jarige leeftijd overleden.
Rosita haalde herinneringen op uit de tijd dat Jan aan het Zuideinde woonde. Corrie las ons Psalm 23 voor.
Woorden uit die Psalm hadden we met elkaar gedeeld in Oude-Wetering.
Het was voor Jan een bekend beeld, de schapen die een herder nodig hebben.
Trouwens dat geldt andersom evenzo. Jan dacht nog steeds met enige trots en heimwee terug aan de tijd dat hij met z’n broer Teun voor de koeien zorgde.
Hij had van z’n ouders ook het nodige over het geloof meegekregen. Jong leerde hij de versjes uit het hoofd.
Hij deed belijdenis van z’n geloof en had zo z’n vaste plek in het hervormde kerkgebouw van Aarlanderveen.
Het hield hem bezig. Ook nadat er allerlei zorgen over z’n gezondheid ervaren werden.
De laatste jaren werd hij verzorgd in “Huize Jacobus” te Oude-Wetering.
Gelukkig dat oud-buren en vrienden hem daar wisten te vinden en steeds weer bemoedigden.
In één van de laatste gesprekken keken we wat vooruit en vroegen we het ons af: Wat de toekomst brengen moge?
Dat bleef voor Jan geen vraag. Integendeel, hij vervolgde met het lied: Mij geleidt des Heren hand.
Zo hebben we afscheid genomen en we wensen dat ook aan iedereen die dit heengaan moeten verwerken.

Naar Nijkerk


Afbeeldingsresultaat voor israelcentrum tentoonstelling

Zoals eerder aangegeven willen we met een groep gemeenteleden naar Nijkerk.
Bij de opgave is duidelijk geworden dat de voorkeur uitgaat naar zaterdagmiddag 13 juli.
Daarom is voor die datum gekozen.
Bij het Israëlcentrum in Nijkerk kunnen we op verschillende manieren kennismaken met plaatsen die door de
Bijbel regelmatig onze aandacht vragen.
Het is de bedoeling dat we om 13.00 uur bij de kerk vertrekken.

Kerk in de zomer

Afbeeldingsresultaat voor pinksteren 2019


De temperaturen maken het soms wel duidelijk in welk jaargetijde we zijn aangekomen.
Allen die er op uit gaan om elders tot rust te komen een goede reis en fijne tijd toegewenst.
Goed om je hoofd weer even helemaal leeg te laten worden en niet door de wekker gewekt te worden.
Hopelijk zien we elkaar weer snel.
Ik ben zelf bij alles doende met behulp van de nodige antibiotica een ontsteking aan een vinger te overwinnen.
Terwijl dat bezig was, liep ik een tekenbeet aan de Hogedijk op. Dus nog meer heftige medicijnen.
Gelukkig vielen de bijwerkingen enorm mee.
Allen zegen en kracht van God gewenst.
Met een hartelijke groet. 
Frans Verkade (06-44810702, ).                                                   


                                         


                                                                            

                                                                           

  
 


 
     
 

 

 

terug
 
 
 
 

Ochtenddienst 2de Vakantiedienst H K
datum en tijdstip 21-07-2019 om 09.30 uur
meer details

Avonddienst
datum en tijdstip 21-07-2019 om 19.00 uur
meer details

Ochtenddienst 3de Vakantiedienst G K
datum en tijdstip 28-07-2019 om 09.30 uur
meer details

Avonddienst
datum en tijdstip 28-07-2019 om 19.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.