Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
Kerkblad Kerkblad

 Zondag 31 mei 2020 (Pinksteren) 

11.00 uur: Dhr. F. Verkade
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie
Te luisteren via www.kerkomroep.nl (zie hieronder)
Zondag 7 juni 2020
11.00 uur: Dhr. E.J. Bergman 
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie
Te luisteren via www.kerkomroep.nl (zie hieronder)

www.kerkomroep.nl 
De diensten zijn te beluisteren via http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10087
   Als dit niet lukt: ga naar www.kerkomroep.nl en klik op de Nederlandse kaart de provincie Zuid-Holland aan en Aarlanderveen Hervormde Gemeente is één van de eerste gemeenten die u tegenkomt in het lijstje. Hopelijk hebben velen een mogelijkheid om op die manier mee te vieren. Zo niet, dan is het wellicht te overwegen met kinderen of buren iets te zoeken zodat het alsnog lukt. Mensen die geen mogelijkheid hebben om thuis via het internet mee te luisteren, worden gevraagd contact op te nemen met voorganger Frans Verkade of scriba Diko Joha.
Om de gemeenschap nog meer te ervaren, wil ik u en jullie oproepen liederen, gebeden, vragen of aanmoedigingen aan te reiken. De opgave van een lied zal enkele dagen voor de dienst moeten plaatsvinden.
Dankzij de huidige techniek kunnen we voor de drie laatste aandachtsvelden zelfs tijdens de dienst met elkaar in contact blijven, hetzij via de mail (frans@verkade.nu) of de app (06-44810702). Ik laat m’n mobieltje deze weken ook op de preekstoel aanstaan. Schroom niet!


Actuele informatie
Voor het laatste nieuws rond vieringen in deze bijzondere tijd roepen we u en jou op om de website van onze gemeente in de gaten te houden: www.hervormdaarlanderveen.nl


Coronavirus
Steeds meer wordt duidelijk dat we de gevolgen van het virus voorlopig nog niet kwijt zijn. De zogeheten anderhalve meter vraagt ook een beperking van het aantal bezoekers van de kerkdiensten. Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak. Wellicht kan daarover in het volgende kerkblad meer worden aangereikt.
Ik heb vorige week weer enkele bezoeken gedaan en ben voornemens na Pinksteren de draad weer helemaal op te pakken. Laat het even weten als u er enorm naar uitziet om juist nu een gesprek te voeren.


Bij de diensten
Zondag gaan we het Pinksterfeest vieren. Bij uitstek een feest om met z’n allen bijeen te komen. Dat is helaas nog niet mogelijk. Van verschillende gemeenteleden vang ik meer en meer op dat we het samenzijn daadwerkelijk missen. Bij mezelf begin ik het ook steeds meer te merken. Een aantal weken op deze manier met elkaar in contact blijven is op te brengen, maar het begint met twaalf weken nu wel erg lang te duren.
Hopelijk gaan we er vanaf eind juni in slagen om steeds met een wisselend deel van de gemeente bijeen te komen. Dat vraagt ongetwijfeld de nodige aanpassingen voor het moment dat je naar de kerk kan maar evenzo voor de plaats waar je gewoon was te gaan zitten. Hopelijk gaan we erin slagen dit avontuur samen in te zetten.


Oppas


In verband met het Coronavirus is er in de komende periode geen oppas aanwezig in de Jeugdhaven.

Zondagsschool
In verband met het Coronavirus is er helaas geen zondagsschool.
Wat wel nog steeds kan, is het bewaren van kinderkleding wat dan aan de kinderen in Oeganda gegeven kan worden. Wel vragen we u om de kinderkleding zelf thuis te bewaren. Zodra het weer mogelijk is om dit in te leveren bij de leiding van de zondagsschool zullen wij dit melden. Vooralsnog moeten alle contacten zoveel mogelijk beperkt blijven dus daar houden wij ons ook aan.

Verjaardagen
29 mei: Mevr. C.M. Molenaar-Koenekoop, Stationsweg 7; 9 juni: Dhr. G. van der Bijl, Reghthuysplein 5C; 11 juni: Mevr. A. de Jong-Timmer, Dorpsstraat 27E. We feliciteren en wensen u met de woorden ‘Vaste rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt, laat mij steunen op uw trouw, laat mij rusten in uw schaûw, waar het bloed door U gestort, mij de bron des levens wordt’ (Lied 250 uit OTH) een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toe.


Huwelijksjubileum
D.V. zondag 7 juni is het 35 jaar geleden dat het echtpaar dhr. J.L. Koole en mevr. T.J. Koole-op ’t Landt, Zuideinde 42, in het huwelijk trad. De Bijbeltekst die aan hun huwelijk is gegeven is: ‘Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen’ (Jesaja 12: 2). Wij, als kerkenraad en gemeente, feliciteren en wensen jullie samen met jullie kinderen en verdere familie een gezellige en mooie dag toe en Gods onmisbare zegen voor tijd en eeuwigheid.

Meeleven
Onze kosteres Ria van Leeuwen moest afgelopen woensdag de operatie aan haar schouder ondergaan. Deze stond al veel eerder gepland, maar moest vanwege het virus worden uitgesteld. Nu kwam de oproep sneller dan verwacht. Hopelijk is het goed verlopen en mag ze na enkele nachten weer thuis terugkeren. We hopen en bidden dat ze het mag merken er niet alleen voor te staan. Dat ze juist rond zo’n aangrijpend moment, ook met zorgen voor diverse familieleden, Gods kracht en leiding mag ervaren. Dat wensen we evenzo haar man Dirk toe.
De kinderen reageerden enthousiast dat ze weer hun vriendjes en vriendinnetjes op het schoolplein konden ontmoeten. Nog even en dan treedt het gewone rooster in werking. Heel veel sterkte.
We denken aan onze ouderen in de verpleeghuizen. In deze regio waren de toewijzingen voor bezoekmogelijkheden zeer beperkt. Hopelijk zal daarin snel een verandering komen. Gods kracht en troost gewenst in deze bizarre tijden.

Bedankt
Op mijn verjaardag heb ik op veel manieren felicitaties ontvangen. De post had zelfs de kaarten gebundeld in een pakje! Heel hartelijk dank daarvoor en een hartelijke groet uit Katwijk, Ed Bergman.


Zomeravondzang Katwijk 2020
Na 50 jaar zomeravondzang in de Oude Kerk is het deze zomer niet mogelijk door de situatie rondom het coronavirus om de reeks voort te zetten. Wij hopen dat wij Deo Volente in het volgend jaar weer de wekelijkse samenkomsten kunnen houden. Toch willen wij op de woensdagavond een uitzending verzorgen met opnames welke in voorgaande jaren zijn gemaakt. Deze zijn te beluisteren via de site van de Hervormde gemeente Katwijk aan Zee onder het blokje zomeravondzang. Daar is de link te vinden naar de pagina van de kerkomroep van de Oude Kerk https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10564 Vanaf woensdag 27 mei start deze reeks t/m 9 september. Aanvang 19.45 uur.
Volledig programma:
27-05: mannenzanggroep Sion (25-05-2016)
03-06: solist ds. Foppen (19-08-2015)
10-06: koor El Sjir Shaffai (01-06-2016)
17-06: koor Song of Praise (15-06-2011)
24-06: koor Vox Vivenda (22-06-2011)
01-07: Kerkenraadskoor (29-06-2011)
08-07: Salemkoor (06-07-2011)
15-07: soliste Jacomina v.d. Pas (13-07-2011)
22-07: kerkenraadskoor (04-07-2012)
29-07: Mannenkoor Jubilate (04-07-2018)
05-08: Solist ds. Foppen (24-08-2011)
12-08: Soliste Gretha Bregman (29-07-2015)
19-08: Dabar teams (05-08-2015)
26-08: Solist Karel Bogert (12-08-2015)
02-09: Chr. Residentiemannenkoor (09-09-2015)
09-09: zanggroep Kandelaar (09-09-2015)


Kerkenraadsvergadering
Wegens het coronavirus gaan de kerkenraadsvergaderingen niet door. Als u vragen, opmerkingen, klachten of mededelingen heeft, kunt u dit via de e-mail of telefoon melden bij de scriba. Hartelijke groet, de kerkenraad.

Verantwoording Kerkvoogdij
De jaarrekening van de Kerkvoogdij van 2019 ligt ter inzage voor de gemeente bij penningmeester Hans van Leeuwen in de week van 2 t/m 8 juni. U kunt Hans van Leeuwen bellen voor een afspraak (06-11474792).


Collecten
Beste gemeenteleden, het collecteren voor de kerkvoogdij in de kerkdiensten is weggevallen vanwege het niet kunnen bezoeken van de kerkdiensten in de afgelopen weken en in de komende weken door het coronavirus. Natuurlijk heeft het college van kerkrentmeesters minder kosten rond de diensten, maar de algemene kosten gaan gewoon door. Daarom aan u het verzoek om de zondagse collecten voor de kerkvoogdij over te maken op volgende bankrekeningen: NL02 RABO 0101 3954 77 of NL69 INGB 0000 4258 69, alvast bedankt. Een aantal van u maken op deze manier de collecten en giften al over, heel veel dank daarvoor. De Kerkrentmeesters.


Verantwoording Diaconie
Dat de jaarrekening van de Diaconie van 2019 ligt ter inzage voor de gemeente bij penningmeester Maarten de Vries. U kunt contact met hem opnemen voor het maken van een afspraak.


Informatie vanuit Diaconie
Er wordt vanwege de coronacrisis alleen gecollecteerd voor de Diaconie. Na de crisis en bij voldoende geld in kas wordt er aan de verschillende goede doelen gegeven. De Diaconie.  


Collectebonnen
In verband met het Coronavirus wordt de verkoop van de collectebonnen uitgesteld tot nader bericht. De Kerkrentmeesters.


Vorming en toerusting

Afbeeldingsresultaat voor vorming en toerusting


Alle activiteiten komen tot nadere bekendmaking te vervallen.

Tenslotte
Met trots hoor ik onze veehouders regelmatig over de vorderingen bij hun dieren spreken. De aandacht gaat dan vooral uit naar de schapen of kalfjes. Ook onze “veestapel” is uitgebreid. Twee jonge diamantduifjes hebben het ei verlaten en genieten nu bijzondere zorg van trotse ouders. Mooi om te zien. Ook fijn te merken dat we vorderingen maken richting de zomer. Allen een goede tijd gewenst. Met een hartelijke groet en zegenwens, Frans Verkade (06-44810702, frans@verkade.nu)

Kopij inleveren
Graag inleveren kopij uiterlijk op vrijdag 5 juni 2020 bij Lianne Angenent (kerkbladaarlanderveen@gmail.com).

 

 
terug
 
 
 
 

Ochtenddienst Pinksteren
datum en tijdstip 31-05-2020 om 11.00 uur
meer details

Avonddienst
datum en tijdstip 31-05-2020 om 19.00 uur
meer details

Ochtenddienst
datum en tijdstip 07-06-2020 om 11.00 uur
meer details

Avonddienst
datum en tijdstip 07-06-2020 om 19.00 uur
meer details

 
Nieuws
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.