Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
Kerkblad Kerkblad


 Hervormde gemeente te  Aarlanderveen

Gerelateerde afbeelding

Zondag 26 mei 2019
09.30 uur: Prop. dhr. R. Visser, Amsterdam.
19.00 uur: Dhr. F. Verkade.
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie.
Oppasser: Adrie Schoenmaker.
Kerkauto: Nicolette Kempenaar (0172-574937/06-39084520).

Donderdag 30 mei 2019
(Hemelvaartsdag)


Afbeeldingsresultaat voor hemelvaartsdag PKN

09.30 uur: Dhr. F. Verkade.
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie.
Kerkauto: Fam. T. van Leeuwen (0172-574876).


                                         
Zondag 02 juni 2019
09.30 uur: Prop. mw. M. Gehrels, Amsterdam.
(Slotdienst Jeugdwerk).
Collecten: Plaatselijk Jeugdwerk en Diaconie (uitgang).
19.00 uur: Ds S.C. Honing, Woubrugge.
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie.
Oppasser: Sylvia Visser.
Kerkauto: Cees en Anita van der Vis (0172-572977).

OppasElke week is er oppas aanwezig in De Jeugdhaven.
De kinderen kunnen gebracht worden tussen 9.15-9.25 uur.
Voor informatie is de contactpersoon
Laura van der Vis (0172-579671) b.g.g. Rudy van Vliet (06-15105327).

Een bericht van de zondagsschoolZoals eerder gemeld worden er door de kinderen van de zondagsschool spullen
(kleding, speelgoed, tandpasta e.d.) ingezameld voor de kinderen in Oeganda.
Vrijdag 24 mei a.s. zijn wij tussen 19.00 en 20.00 uur in de Jeugdhaven waar de kinderen hun spullen komen inleveren.
Als er gemeenteleden zijn die ook nog spullen hebben, kan aan de (ouders van de) kinderen of aan de leiding van de zondagsschool gevraagd worden om dit op te halen.
Maar het is dus ook mogelijk om de spullen zelf in te komen leveren op vrijdagavond 24 mei.
Wij zijn erg benieuwd hoeveel er verzameld is. Zondag 9 juni a.s. is er geen zondagsschool i.v.m. de Zomerdienst aan het meer in Alphen aan den Rijn,
waar ook gezinnen met kinderen uit onze gemeente en wij zelf als leiding graag naar toe willen gaan.
Met vriendelijke groet,
de leiding van de Zondagsschool Aarlanderveen.

Slotdienst JeugdwerkZondagmorgen 2 juni willen wij iedereen van harte uitnodigen om naar de gezamenlijke Slotdienst Jeugdwerk te komen, gehouden in de Gereformeerde kerk.
Aanvang: 9.30 uur. De voorganger is prop. mw. M. Gehrels uit Amsterdam.
Het thema en de muzikale begeleiding zijn nog een verrassing.
We hopen elkaar als broeders en zusters te ontmoeten in deze dienst.
Tot dan! Jeugd- en Jonge Kerkcommissie.

Kerkenraad
Op dinsdag 4 juni vergadert de kerkenraad in de consistorie.
Aanvang: 20.00 uur.
Als u iets heeft, wat belangrijk is voor de gemeente, kunt u het melden bij de kerkenraad.

Plannen


Afbeeldingsresultaat voor veldbloemen boeket

Zoals beloofd kom ik bij deze terug op de bevindingen van de samenkomst met gemeenteleden op donderdag 25 april.
We hebben er ondertussen in de kerkenraad over gesproken.
Veel van de aanwezigen roemden de intimiteit en de saamhorigheid van de gemeente.
Tegelijk blijkt dat er behoefte is om elkaar meer en anders te ontmoeten dan alleen op zondag in de kerk.
Gedachten van een openluchtdienst, preekbespreking en maaltijd kwamen voorbij.
In de kerkenraad is afgesproken om te gaan bezien of we een commissie voor activiteiten kunnen opzetten.
Bedoeling is dat de leden daarvan met een zekere regelmaat wisselen, zodat velen hieraan een inbreng kunnen leveren.
We zoeken ook naar mogelijkheden om op zondag bij het begin van de diensten meer persoonlijke aandachtspunten voor het gebed in beeld te krijgen.
Het kan gaan om voorbede, maar evenzeer om dank voor iets bijzonders dat je ten deel is gevallen.
Schroom niet om het bij kerkenraadsleden of de voorganger aan te reiken.
Er zijn in de kerk vast wel mensen te vinden die dit willen doorgeven.
Er bleek ook behoefte om gedurende de winter in de avond een mogelijkheid te hebben om samen de Bijbel te lezen.
Ondertussen groeien er plannen voor de winter.
Onder andere om enkele avonden rond het thema gebed samen te komen. Suggesties blijven welkom.
Bovendien zoeken we naar mogelijkheden om ons ook in te zetten voor anderen in en buiten ons dorp.
Op sportief gebied maar evenzo om de eenzaamheid te doorbreken.
Heeft u bij het lezen hiervan allerlei gedachten of suggesties, verstop ze niet maar laat ze horen.

Meeleven bij ziekte en zorgen

Gerelateerde afbeelding

Toen Jezus op aarde was, had Hij nadrukkelijk oog voor mensen die het minder voor de wind ging.
Het werd op een gegeven moment zelfs zo bekend dat Hij bij zieke mensen werd geroepen.
Zo snel als mogelijk was ging Hij met hen in gesprek.
Een goede ontmoeting kan heel belangrijk blijken.
Later is ook binnen de gemeente een plan uitgewerkt om nadrukkelijk om te zien naar zieke en verdrietige mensen.
 Het wordt in de kerkelijk taal wel vergeleken met de zorg van een herder voor zijn schapen.
Tot de dag van vandaag gaat dit door.
Wanneer u of jij voor een moeilijke fase in het leven op zoek bent naar een luisterend oor, schroom niet contact op te nemen.
Ook als u geen lid bent, doe het gerust.
Met de gegevens van zieke en bezorgde mensen wordt vertrouwelijk omgesprongen.
Daarover kunt u dan ook niet op deze site lezen.
Desondanks willen we wel graag onze medeleven tonen en hulp bieden.
Frans Verkade.


Kerkdiensten

Gerelateerde afbeelding

We reizen naar de laatste feesten in dit kerkelijk jaar.
Dat is mooi en tegelijk lijkt er wel iets van een afscheid in door te klinken.
Vanuit Petrus’ Paasbrief wil ik daarom opnieuw nog eens op zoek, op zondag 26 mei ’s avonds,
naar het antwoord op de vraag wat we met Jezus blijven doen?
Petrus doet een voorstel.
Voor donderdag 30 mei staat wel vast wat dan aan de orde dient te komen:
De hemelvaart van Jezus. Tegelijk is er juist rond dit christelijke feest veel verlegenheid en aarzeling.
Laten we elkaar opzoeken en aanmoedigen.
Wees erbij!

Tenslotte…Ik zie er naar uit om u en jullie snel weer te zien.
Ondertussen voor alle (kronkel)wegen Gods nabijheid gewenst.
Frans Verkade (06-44810702, ).

                                   

                                                                           
  
 


 
     
 

 

 

terug
 
 
 
 

Ochtenddienst
datum en tijdstip 26-05-2019 om 09.30 uur
meer details

Avonddienst
datum en tijdstip 26-05-2019 om 19.00 uur
meer details

Ochtenddienst Hemelvaartsdag
datum en tijdstip 30-05-2019 om 09.30 uur
meer details

Ochtenddienst Slotdienst G K
datum en tijdstip 02-06-2019 om 09.30 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.