Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
Kerkblad Kerkblad

 


Zondag 9 februari 2020

10.00 uur: Dhr. F. Verkade
((Her)bevestiging kerkenraadsleden)
19.00 uur: Ds. F. Wijnhorst, Katwijk
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie
Oppasser: Laura van der Vis
Kerkauto: Fam. J. de Pater (0172-574948)


 

Zondag 16 februari 2020
10.00 uur: Ds. M. de Jong
(Jeugddienst in de Gereformeerde Kerk)
Collecten: Plaatselijke jeugdwerk en Diaconie
19.00 uur: Dhr. F. Verkade
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie
Oppasser: Tiny van der Vis
Kerkauto: Nicolette Kempenaar (0172-574937/06-39084520)

OppasDe kinderen kunnen gebracht worden tussen 9.45-9.55 uur.
Voor meer informatie is de contactpersoon
Laura van der Vis (0172-579671) en b.g.g. Rudy van Vliet (06-15105327).

Verjaardagen


15 feb: dhr. C.J. Kempenaar, Zuideinde 20. We feliciteren en wensen u met de woorden ‘Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen. Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.’
(OTH 265) een fijne dag toe en een gezegend nieuw levensjaar.

Jeugddienst

Afbeeldingsresultaat voor jeugddienst
Jullie zijn van harte welkom in de jeugddienst van 16 februari! De dienst start om 10:00 uur in de Gereformeerde Kerk. Het thema luidt “Hoe leef ik goed?”. Naar aanleiding van Psalm 1 wil dominee M. de Jong vertellen over leven naar Gods wil. De dienst wordt muzikaal verzorgd door het Interkerkelijk Jongerenkoor Challenge uit Dordrecht. De jeugddienstcommissie.

Lezing Feike de Vries 

Afbeeldingsresultaat voor feike de vries woubrugge

Op donderdag 20 februari a.s. is de Woubrugse beeldend kunstenaar Feike de Vries te gast bij het Dorpsleerhuis Woubrugge voor een lezing getiteld ‘Krachtmeting tussen Kunst en Religie’.
‘De kunstenaar en religie willen hetzelfde bereiken. Ze willen je uittillen boven de alledaagse werkelijkheid.
Daarbij versterkt de kunstenaar met zijn eigen taal de religieuze boodschap, wat heel bezielend kan werken.
Maar, de echte kunstenaar zal altijd met de ketting rammelen. Zelfs als die zich onderwerpt aan de beperkingen van de religie.’
Twee jaar geleden hield Feike de Vries een soortgelijke lezing voor het Dorpsleerhuis; nu gaat hij hiermee verder en richt hij zich op kunstenaars in de periode die wij de Gouden Eeuw noemen.
De Vries beperkt zich niet tot Nederlandse kunstenaars maar hij gaat ook veelvuldig de grens over. Hij schroomt niet vooruit te grijpen richting de huidige tijd en ook zijn eigen religieuze werk ter sprake te brengen.
Hij geeft speciale aandacht voor de verschillende accenten die kunstenaars in een Bijbelverhaal leggen wanneer ze dat verbeelden.
Soms zijn het interpretaties, maar soms is het ook omdat het beter past in de compositie.
De lezing wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk, dr. A. Kuyperweg 1 in Woubrugge. Aanvang 20.00 uur.
De toegang bedraagt € 5,00; graag vooraf aanmelden via

Actie Kerkbalans

Afbeeldingsresultaat voor Verjaardagen pkn
Wij willen graag in de weken van 8 tot en met 22 februari bij u langs komen voor de kerkbalans. Dit is iets later dan de landelijke periode. Vriendelijke groeten, de Kerkrentmeesters. 

Kerkenraadsvergadering
Op maandag 10 februari vergadert de kerkenraad vanaf 20:00 uur in de consistorie.
Als u een belangrijke vraag of melding voor de gemeente heeft, kunt u het melden bij de kerkenraad.

Opbrengst zendingsbusjes

Afbeeldingsresultaat voor Opbrengst zendingsbusjes

Iets later dan u van ons gewend bent hebben wij op woensdagavond 22 januari de zendingsbusjes geteld. De totale opbrengst van de zendingsbusjes is €1700,00. Hier zijn wij heel erg blij mee en het bedrag hebben we overgemaakt naar het project van Rick en Caroline Mager. Wij willen u en jullie bedanken voor uw/jullie bijdrage aan dit project. Op deze avond heeft mevrouw de Jong-Timmer aangegeven dat ze wil stoppen met de activiteiten voor de Zendingscommissie. Wij willen haar heel erg bedanken voor het werk wat zij gedaan heeft voor de Zendingscommissie. Wij wensen haar Gods zegen toe bij de verzorging van haar man. De Zendingscommissie.

Verantwoording DiaconieDe totale opbrengst van de collecten van januari bedraagt €315,25.
De collecte van 19 januari voor CCP heeft €176,72 opgebracht.
De collecte van 26 januari voor het Eboo-project heeft €127,90 opgebracht.
Ook is er een gift van €30,00 ontvangen voor dit project.
Alle bedragen zijn inclusief collectebonnen. Namens de
Diaconie hartelijk dank voor uw gaven.

Meeleven

Afbeeldingsresultaat voor kaarsen

Helaas moest Willem van der Bijl vanwege ernstige benauwdheid toch weer terug naar het huis voor de zieken.
Hopelijk zijn ook die zorgen nu helemaal overwonnen. Onderweg kom ik meer bij gemeenteleden die met flinke problemen geconfronteerd worden en meer en meer de spanning van voorbereiding voor een ingreep ervaren of juist herstellende zijn.
We willen elkaars situatie bij de Hemelse Vader bekend blijven maken en Hem vragen om
Zijn kracht, rust en zo mogelijk genezing.

DienstenKomende zondag wacht het bijzondere moment van de wisseling van ambtsdragers. We zien uit naar zegen en rust voor alle betrokkenen.
Het is ook mooi te zien dat kleine mensjes worden ingeschakeld om mee te werken.
Feitelijk gaat dit ook ons allemaal aan, waar je ook op zondag je plek in de kerk zoekt.
Op 16 februari gaan we weer en stap verder met de Geloofsbelijdenis. We komen dan bij het spannende, maar velen ook moeilijker onderwerp: de Heilige Geest. Hopelijk kunnen we elkaar lezend, luisterend en zingend iets aanreiken en meegeven.
Tenslotte ligt het in de bedoeling dat op zondag 8 maart een doopdienst wordt gehouden. Daarvoor is een verzoek gekomen. Mochten er meer ouders of ouderen die nooit gedoopt zijn hierover willen spreken, geef het dan even door.
Hoe, waar of wanneer ook, zegenrijke diensten gewenst.


Vorming en toerusting

Afbeeldingsresultaat voor vorming en toerusting


Met de jongeren van de Basiscatechese komen we op 13 februari samen.
Om 16.45 uur gaan we verder in de consistorie.
De vorige keer spraken we met elkaar over het thema ‘liefde’. We gaan er weer verder mee.
De Bijbelstudiekring komt op 13 februari weer bij elkaar.
Met Johannes 10 komen we in het bijzondere gedeelte over Jezus’ herderschap: ‘Ik ben de goede Herder’.
We beginnen om 13.45 uur in de consistorie. Welkom.
De Gesprekskring volgt op 20 februari om 20.00 uur in de consistorie.
We gaan ons dan bezighouden met vragen rond de verzorging en verpleging in de laatste fase van dit aardse leven.
Allerlei vragen komen meer en meer naar voren. Vanwege ziekte kon dit onderwerp de vorige keer niet aan bod komen.
Nu hopelijk wel.
Van harte uitgenodigd.

Tenslotte

Bij alle zorgen van her en der mogen we ons evenzeer laten bemoedigen en aanmoedigen.
Natuurlijk op de momenten dat we als gemeente samenzijn. Maar evenzeer als je dezer dagen ziet dat het in de schepping al steeds meer voorjaar wordt. Wonderlijk mooi.
Een gemeentelid dat ondertussen niet meer op de begane grond woont, verwonderde zich over de vogels en hun reistempo.
Alle goeds voor alle lezers en vooral zegen van God.
Frans Verkade (06-44810702,

 

 


 


 

 

 

 

 
  

  

 
terug
 
 
 
 

Ochtenddienst
datum en tijdstip 23-02-2020 om 10.00 uur
meer details

Avonddienst
datum en tijdstip 23-02-2020 om 19.00 uur
meer details

Ochtenddienst
datum en tijdstip 01-03-2020 om 10.00 uur
meer details

Avonddienst
datum en tijdstip 01-03-2020 om 19.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.