Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
Kerkblad Kerkblad


 Hervormde gemeente te  Aarlanderveen

Gerelateerde afbeeldingOppas

Zondag 15 september 2019
10.00 uur: Dhr. F. Verkade.
(Startdienst Jeugdwerk/ Herv. Kerk)
19.00 uur: Dhr. M. van der Linden, Katwijk.
Collecten: Kerkvoogdij en Plaatselijk Jeugdwerk.
Oppasser: Tiny van der Vis.
Kerkauto: Fam. J. de Pater (0172-574948).Zondag 22 september 2019
10.00 uur: Prop. dhr. A.J.R. Treur, Vinkeveen.
(Voorbereiding Heilig Avondmaal).
19.00 uur: Ds J.T. de Koning, Alphen aan den Rijn.
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie + EXTRA Kerkvoogdij.
Oppasser: Marjan Angenent.
Kerkauto: Nicolette Kempenaar (0172-574937/06-39084520).

Oppas


Elke week is er oppas aanwezig in De Jeugdhaven. De kinderen kunnen gebracht worden tussen 9.45-9.55 uur.
Voor informatie is de contactpersoon Laura van der Vis (0172-579671) b.g.g. Rudy van Vliet (06-15105327).

Startdienst Jeugdwerk

Jullie zijn zondag 15 september, om 10.00 uur, van harte welkom bij de Startdienst in de Hervormde kerk van Aarlanderveen!
We hebben de zomer achter de rug en we staan aan het begin van een nieuw winterseizoen.
Het kerkelijk seizoen start na de zomer weer en dat gaat gepaard met een goede boodschap: Geloven doe je samen!
Geloven in je eentje is niet gemakkelijk. Gelukkig hoeven we niet alleen te geloven, want we mogen er voor elkaar zijn.
Wat is het fijn om er met elkaar over het geloof en het leven te kunnen praten, om elkaar te kunnen aanmoedigen, om elkaar te helpen en om samen enthousiast te worden.
Dat we geloven samen mogen doen, willen we in de Startdienst duidelijk maken.
Met een Bijbelgedeelte waaruit blijkt dat zelfs de sterke Mozes op een gegeven moment hulp nodig heeft.
We gaan in deze dienst heel zichtbaar maken dat we met elkaar een steentje bijdragen aan het beleven van ons geloof.

 Daarom is het belangrijk dat u en jij er ook bij bent. De dienst wordt geleid door Frans Verkade en de band “Hineni” uit Alphen aan den Rijn.
We zien jullie graag in de Startdienst!
De Voorbereidingscommissie Startdienst.

Gelegenheidskoor

Na de zomervakantie gaan ook de repetitieavonden van het Gelegenheidskoor weer van start.
Wij beginnen op dinsdag 17 september, om 20.00 uur.
De avonden worden gehouden in de zaal achter de Gereformeerde kerk.
Wilt u hier meer over weten?
De contactpersoon is Corrie de Pater (0172-574948).


Afbeeldingsresultaat voor Gemeentedag 2019

Terugblik Gemeentedag 2019

Op zaterdag 31 augustus was weer onze Gemeentedag. Om 15.00 uur waren we welkom bij de familie van Berkel.
Daar kregen we een kopje koffie of thee en stonden er enkele taarten klaar die gebakken waren door gemeenteleden. 
Daar mochten we alleen naar kijken tot de jury de taarten beoordeeld had.
Daarna werden de taarten aangesneden en opgegeten.
Na een woord van welkom waarbij we ook stilstonden bij het overlijden van meneer Pennewaard de man van de pastoraal werker van de Gereformeerde Kerk.
Hierna gingen we in 3 groepen uiteen. Er waren gemeenteleden die prachtige schilderijen hebben gemaakt.
Ook was er een presentatie van dhr. Karel Snijders die ging over wonderen in de natuur.
Ook waren er gemeenteleden die een vlot gingen maken waarmee ze een stukje moesten varen.
Dit alles met een wisselend resultaat. Ook had dhr. Manten een draaiorgel meegenomen waar gezellige muziek op werd gespeeld.
Na de activiteiten hebben we 2 liederen gezongen en konden we genieten van een overheerlijk Italiaans buffet.
Al met al een geslaagde dag met tijdens de activiteiten prachtig weer.
Wij willen allen die mee hebben geholpen bij het organiseren van deze dag heel hartelijk bedanken. 
Een gemeentelid.


Verjaardag
26 sept.; Dhr. G. Verheul, Kerkvaartsweg 6.
We wensen u met de woorden van Psalm 147,
‘Laat ons des Heren lof vertolken. De kracht, de heerlijkheid, de ere zijn Hem, die eeuwig zal regeren’,
een fijne dag toe en een gezegend nieuw levensjaar.


Afbeeldingsresultaat voor herfstbloemen

Meeleven​​​

Mevrouw Barry van Dolder van de Dorpsstraat kreeg helaas een wat minder goede uitslag te horen.
Mogelijk moet er iets bij de medicijnen worden gewijzigd.
Over enkele weken wordt dat opnieuw onderzocht.
Het was even schrikken toen bekend werd dat mevrouw Domburg-Broer in het Hospice te Alphen aan den Rijn is opgenomen.
De verzorging werd thuis steeds moeilijker.
Piet de Jong is weer korte tijd thuis geweest.
We hopen en bidden met en voor de genoemde gemeenteleden maar ook voor anderen die het moeilijk
hebben dat ze de nabijheid en ondersteuning van de HERE God zullen mogen bemerken. Bijzondere diensten

De komende tijd wacht ons een drietal bijzondere diensten. Bij de start, met de jeugd en uiteindelijk met de schoolkinderen.
De eerste in de rij is de Startdienst. Op verschillende manieren willen we met elkaar nadenken over het thema:
Geloven doe je samen! We hebben een brede groep van medewerkers.
Eigenlijk horen u en jij er dan dus ook bij, al was het alleen al om te luisteren.
U leest er elders nog meer over. Welkom, evenzo bij de andere diensten.


Najaars Gemeenteavond (1)

Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering is besloten om op woensdagavond 25 september een Gemeenteavond te houden in De Jeugdhaven.
Sinds begin dit jaar is er veel gedacht en gesproken over het laten voorgaan van praktiserende homoseksuele
voorgangers en het inzegenen van een huwelijk van twee personen van hetzelfde geslacht.
Ook over dit laatste onderwerp behoort elke gemeente binnen de PKN in een zogeheten plaatselijke regeling haar beleid vast te leggen.
Voor hervormd Aarlanderveen is dit tot nu toe in het beleidsplan gedaan.
Mede door de besprekingen over het Samen op Weg-proces en de uitslag van de
door de stuurgroep gemaakte peiling was de kerkenraad genoodzaakt zich hierop te bezinnen.
Dat is één en andermaal gebeurd en alvorens dit tot beleid te maken, wil de kerkenraad de gemeente “kennen en horen”.
We willen verslag doen van onze bevindingen en voornemens, maar ook aansluitend in kleinere groepen enkele vragen over dit kwetsbare onderwerp met elkaar bespreken.
We hopen op een goede opkomst zodat we hierover een goed beeld van de gedachten van de gemeenteleden zullen krijgen.
Aanvang: 20.00 uur. Van harte welkom.


Afbeeldingsresultaat voor herfstbloemen tuin

Najaars Gemeenteavond (2)

Het is gebruik dat we aansluitend op de diensten met Bid- en dankdag een Gemeenteavond houden.
Ook dat willen we dit jaar op woensdag 6 november ’s avonds doen.
Op die avond, nog maar kort na de landelijke Reformatieherdenking van 31 oktober, willen we eerst enige tijd inruimen om meer over de geschiedenis van en rond hervormd Aarlanderveen in beeld te krijgen.
Laatst werd me duidelijk dat rond ons kerkgebouw zich exact vierhonderd jaar geleden veel heeft afgespeeld.
Ik vond ook een geschrift van de predikant die hier in 1670 was aangetreden en vervolgens de bijzondere decembermaand van 1672 beschreef.
In de kerk herinnert nog altijd een schets van Anna C. Brouwer aan de hulp van “’t Aarlanderveensche Volk” voor de Nieuwkopers.
Juist in de zeventiende eeuw worden deze plaatsnamen steeds in één adem genoemd. Om meer in de sfeer van het verleden te blijven, houden we die samenkomst in de kerk.
Zeg maar dat we zo rond 20.30 uur beginnen.
Ook mensen die de voorafgaande dankdienst niet bijwonen zijn welkom.Tenslotte…
Wat hadden we een mooie Gemeentedag! Ongetwijfeld wordt er elders meer over geschreven.
Hulde aan de commissie en allen die een bijdrage hebben geleverd. Dit smaakt naar meer.
In het volgende kerkblad wil ik de bijeenkomsten aankondigen voor het nieuwe winterseizoen.
We leven al weer een poosje met de “r” in de maand en ’s avonds kun je het goed merken dat de zomer bijna voorbij is.
Hopelijk heeft u ervan genoten en kunnen we nu enthousiast verder.
Allen de nabijheid en kracht van onze God gewenst met een hartelijke groet voor alle lezers,
Frans Verkade (06-44810702,                                                    


                                         


                                                                            

                                                                            
 


 
     
 

 

 

terug
 
 
 
 

Ochtenddienst Voorbereiding Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 22-09-2019 om 10.00 uur
meer details

Avonddienst
datum en tijdstip 22-09-2019 om 19.00 uur
meer details

Ochtenddienst Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 29-09-2019 om 10.00 uur
meer details

Avonddienst Dankzegging Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 29-09-2019 om 19.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.