Protestantse Kerk in Nederland
www.hervormdaarlanderveen.nl
 
 
Kerkblad Kerkblad


 Hervormde gemeente te  Aarlanderveen

Meditatie,


Afbeeldingsresultaat voor pkn kruis pasen 2019
 

Ze moesten Jezus niet.
Reizend naar het grote feest van Pasen tellen we de (zon)dagen. Deze periode is niet het meest gemakkelijk.
Het NBG heeft een project om dezer dagen het hele Johannesevangelie door te lezen.
Zeker de moeite waard in zo’n bezinningstijd.
Heel bizar zoals het in Johannes 6 eraan toegaat.
Het begint groots met de eerste wonderbare spijziging en Jezus’ wandeling op de zee.
Vervolgens spreekt Hij over Zichzelf als het Brood van het leven.
Meteen volgt een enorme omslag. Zelfs veel leerlingen houden het voor gezien.
Wat een drama. Het hoofdstuk begon met 5000 mannen en tegen het einde zijn er nog 12 over en bevraagt Jezus hen:
Zouden jullie ook niet weggaan? Hoe kan dit?
Het Evangelie is niet gemakkelijk. In welke uitvoering het ook wordt gebracht.
Van oud gereformeerd (waarin het heel zwaar wordt beleefd) of juist tot jong vrijzinnig.
Er zit iets onmogelijks, iets tegenmenselijks in. We krijgen van doen met de Leider die juist Dienaar wil wezen.
Ze wilden een Koning maar Hij werd een Lam. Voor we het in de gaten hebben, lopen we er op stuk.
Uitleggers vermoeden dat Jezus te dogmatisch is geweest. Of dat Hij Zich onvoldoende heeft opgeworpen als de Bevrijder van de Romeinse overheid?
We zeggen vandaag al snel: het is allemaal zo vreselijk saai. De trekking van de loterij levert meer spanning op.
Als Jezus dan zo machtig is, waarom dan dit of dat?
Ik heb me afgevraagd of de sleutel tot dit geheim gelegen is in het kind mogen of willen zijn van de HERE God.
Een kind redeneert veel minder, het belijdt z’n fouten en kleinheid en draait de handen om zodat het frank en vrij iets kan aannemen.
Een kind hoeft niet alles te overzien maar vertrouwt.
Zo komen we ineens Petrus tegen. Hij zegt het over z’n grote “Broer”: Alleen Jezus heeft woorden van eeuwig leven.
Hij spreekt het belangrijkste Woord. Immers Hij neemt het kruis op Zich  en Hij legt Zijn leven af.
Dat voor allen die in geloof Petrus volgen, wie u/jij ook was of bent.
Frans Verkade

Zondag 10 maart 2019
(Tweede Lijdenszondag)
10.00 uur: Dhr. F. Verkade.
Collecten: Kerkvoogdij en Project CCP in Oeganda.
19.00 uur: Ds G.C. Vreugdenhil, Gouda.
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie.
Oppasser: Marjan Angenent.
Kerkauto: Nicolette Kempenaar (0172-574937/06-39084520).


Afbeeldingsresultaat voor bidstond gewas

Woensdag 13 maart 2018
(Biddag voor Gewas en Arbeid)
19.30 uur: Dhr. M. van der Linden, Katwijk.
1 Collecte: Kerkvoogdij.


Afbeeldingsresultaat voor voorjaarsvakantie

Zondag 17 maart 2019
(Derde Lijdenszondag)
10.00 uur: Prop. dhr. A.J.R. Treur, Vinkeveen.
19.00 uur: Dhr. R. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam.
Collecten: Kerkvoogdij en Diaconie + EXTRA Kerkvoogdij.
Oppasser: Melissa Hofman.
Kerkauto: Fam. T. van Leeuwen (0172-574876).


OppasElke week is er oppas aanwezig in De Jeugdhaven.
De kinderen kunnen gebracht worden tussen 9.45-9.55 uur.
Voor informatie is de contactpersoon
Laura van der Vis (0172-579671) b.g.g. Rudy van Vliet (06-15105327).

Voorjaars gemeenteavond


Afbeeldingsresultaat voor begroting 2019 diaconie

Na de dienst op de Biddag voor Gewas en Arbeid, woensdag 13 maart, is er aansluitend een
Gemeenteavond (om 20.30-20.45 uur) in De Jeugdhaven.
Ook als u geen mogelijkheid ziet om tijdens de dienst aanwezig te zijn, hopelijk lukt het wel om de Gemeenteavond te bezoeken.
Wij beginnen met een kopje koffie of thee. Daarna zal de kerkenraad mededelingen doen over het reilen en zeilen in de gemeente.
Er leven enkele belangrijke vraagstukken waarop we die avond op een open, luisterende wijze met elkaar in gesprek willen gaan.
U krijgt ook voldoende tijd om vragen aan uw kerkenraad te stellen.
Wanneer u de notulen van de vorige (Najaars) gemeenteavond vooraf wilt inzien, is deze op te vragen bij de scriba.
De sluiting zal plaatsvinden rond 21.45-22.00 uur.
Dus als u of jij aarzelt, kom wel.
Hartelijke groet, de kerkenraad.

BijbelstudieDhr. Frans Verkade schrijft: ‘We komen weer bijeen op donderdagmiddag 14 maart (om 14.00 uur) in de consistorie van de kerk.
Wij zijn toe aan Johannes 5: Waar Jezus in contact komt een langdurig zieke persoon.
Door het vervolg ontstaat er in Jeruzalem meteen een broeierige sfeer.
Mooi dit zo onderweg naar Pasen met elkaar te mogen lezen.
Met veel vreugde denk ik terug aan de vorige bijeenkomst.
Kortom, als u of jij meer vreugde aan de Bijbel willen ervaren, kom er gerust bij.’


Gesprekskring
Dhr. Frans Verkade schrijft: ‘Op donderdagavond 14 maart (om 20.00 uur) gaan we verder met de Gesprekskring.
Wij gaan die avond samen in gesprek over: Het boek dat tijdens de kerkdiensten opengaat,
of meer letterlijk de bibliotheek die we steeds op de eerste dag van de
week raadplegen.
Welkom in de consistorie van de kerk.’

Basiscatechisatie


Gerelateerde afbeelding

Samen met dhr. Frans Verkade op donderdag 21 maart (om 16.45 uur) in de consistorie van de kerk. Hij schrijft:
‘Wij gaan inventariseren welke vragen zij hebben over:
Het bijzondere gebeuren op zondag en functioneren van mensen daarbij.
Ik hoop jullie allemaal weer te ontmoeten en neem gerust andere kinderen mee.’

Begroting 2019


Afbeeldingsresultaat voor begroting 2019 diaconie

Op de kerkenraadsvergadering van donderdag 7 maart is de begroting voor 2019 van de Diaconie behandeld en goedgekeurd.
Deze ligt ter inzage in de week van maandag 18 - zaterdag 23 maart bij onze penningmeester Maarten de Vries.
Wilt u de begroting inzien, dan graag even bellen voor een afspraak (06-51481509).
Voor de beide berichten geldt; de hartelijke groeten van de Diaconie.

Bijzondere dienst


Afbeeldingsresultaat voor Bijzondere dienst pkn

We hopen elkaar op zondag 10 maart in de ochtend opnieuw voor een bijzondere dienst te ontmoeten.
Voortbordurend op de Jeugddienst over “Onze kerk” willen we weer ons oor te luister leggen bij het leven van de eerste gemeente.
Op de Gemeenteavond van woensdag 13 maart (na de dienst van Biddag) willen we hierover met elkaar in gesprek gaan.
Het is goed om ter voorbereiding hierop wat dieper in te gaan op enkele facetten uit de afsluiting van Handelingen 2.
We willen opnieuw bezien of we hiervan zoveel later in de tijd toch kunnen leren.
De eerste reacties tijdens en na de Jeugddienst waren bemoedigend. Fijn.


Project CCP in Oeganda collecte 10 maart
De Diaconie


Afbeeldingsresultaat voor oeganda

Christian Child Care (CCP) in Oeganda trekt zich het lot aan van de allerarmste kinderen in Oeganda.
Deze, vooral weeskinderen, worden ondersteund in scholing, medische hulp en huisvesting.
Onze gemeente gaat proberen in 2019 minimaal € 2.500,00 (liefst veel meer) op te halen om
Bamboehuizen te bouwen voor gezinnen die onderdak bieden aan deze kinderen.

Gerelateerde afbeeldingAfbeeldingsresultaat voor Bamboehuizen

Onze diaken, Henri Potze, die maandelijks in Oeganda is, zal dit project begeleiden en erop
toe zien dat al ons collectegeld goed wordt besteed. Voor al uw vragen kunt u terecht bij Henri.
Laten we 2019 gebruiken om met te houden collectes ons medemens in Oeganda te helpen.
De Diaconie.

 

Meeleven bij ziekte en zorgen

Gerelateerde afbeelding

Toen Jezus op aarde was, had Hij nadrukkelijk oog voor mensen die het minder voor de wind ging.
Het werd op een gegeven moment zelfs zo bekend dat Hij bij zieke mensen werd geroepen.
Zo snel als mogelijk was ging Hij met hen in gesprek.
Een goede ontmoeting kan heel belangrijk blijken.
Later is ook binnen de gemeente een plan uitgewerkt om nadrukkelijk om te zien naar zieke en verdrietige mensen.
 Het wordt in de kerkelijk taal wel vergeleken met de zorg van een herder voor zijn schapen.
Tot de dag van vandaag gaat dit door.
Wanneer u of jij voor een moeilijke fase in het leven op zoek bent naar een luisterend oor, schroom niet contact op te nemen.
Ook als u geen lid bent, doe het gerust.
Met de gegevens van zieke en bezorgde mensen wordt vertrouwelijk omgesprongen.
Daarover kunt u dan ook niet op deze site lezen.
Desondanks willen we wel graag onze medeleven tonen en hulp bieden.
Frans Verkade.

 
Tenslotte…
We misten en missen de laatste weken gemeenteleden die elders rust en vertier zoeken.
Ondertussen roepen de temperaturen ons hier ook al het huis uit.
Mogelijk ook een stimulans om er op de zondagmorgen bij te zijn.
Samen reizen we naar het grootste feest in de christelijke kerk, de opstanding van de Here Jezus.
Het wordt wellicht mooier en intenser wanneer je ook iets van de voorbereidingen meemaakt en iets van de achtergronden proeft.
Welkom bij diverse momenten van ontmoeting. Daarbij is het misschien mogelijk om mee te lezen met het project van het Nederlands Bijbel Genootschap (zie de website daarvan).
Hoe ook, allen zegen en kracht van de HERE God toegewenst.
Frans Verkade
(06-44810702,


 (06-44810702, .

     
 

 

 

terug
 
 
 
 

Ochtenddienst Gezinsdienst G K
datum en tijdstip 24-03-2019 om 10.00 uur
meer details

Avonddienst
datum en tijdstip 24-03-2019 om 19.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.